Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

News

Newyddion

Swydd newydd: Technegydd
25.11.22

Swydd newydd: Technegydd

Swydd gyffrous efo ni!

Teulu #CIFW yn tyfu
19.10.22

Teulu #CIFW yn tyfu

Adain newydd o Gwmni Ifanc Frân Wen.

Sblash o liw i Fangor
18.10.22

Sblash o liw i Fangor

Cyfieithiad Cymraeg o’r sioe White sydd wedi cyffroi cynulleidfaoedd ar draws y byd.

Ffenest recriwtio Cwmni Ifanc ar agor!
12.08.22

Ffenest recriwtio Cwmni Ifanc ar agor!

Ymuna efo Cwmni Ifanc Frân Wen (#CIFW) i greu theatr sy’n jysd neud sense i CHDI.

Rhaglen Haf/Hydref 22
28.07.22

Rhaglen Haf/Hydref 22

Dros y 3 mis nesa byddwn yn cyflwyno cymysgedd anarferol a chyffrous o theatr byw sy’n dathlu a rhoi llwyfan i leisiau newydd. Lleisiau ifanc. Lleisiau amrywiol. Eich lleisiau chi.

Hyfforddiant gyda thal i artisitiaid
10.06.22

Hyfforddiant gyda thal i artisitiaid

Cyfle arbennig i dderbyn diwrnod o hyfforddiant hefo thâl trwy bartneriaeth newydd rhwng Frân Wen a GISDA.

Partneriaeth newydd i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc
27.05.22

Partneriaeth newydd i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc

Partneriaeth strategol newydd rhwng Gisda a Frân Wen i gefnogi pobl ifanc drwy’r celfyddydau.

Lluniau diweddara' Nyth
26.04.22

Lluniau diweddara' Nyth

Lluniau diweddara' o ddatblygiad ein cartref newydd.

Chwilio am artisitiad theatr newydd i hoelio sylw
08.04.22

Chwilio am artisitiad theatr newydd i hoelio sylw

Rhaglen datblygu dwys i artisitiad dan 30 oed i archwilio dulliau newydd i hoelio sylw cynulleidfaoedd theatr.

Pagination

  • Page 1 of 24