Website Baner

Cyfleon

Cyfleodd i bobl ifanc, artistiaid a chymunedau yn Frân Wen.

Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at Nia Jones, Rheolwr Gweithredu y cwmni nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Cymryd rhan

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed gyda diddordeb mewn unrhyw agwedd o’r theatr neu’r celfyddydau, ac eisiau gwybod mwy am sut allwch gymryd rhan yna rhowch floedd i Elis Pari drwy elis@franwen.com neu drwy Facebook.

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!