Website Baner

Cyfleon

Chwilio am Gynhyrchydd llawn amser a Cyfarwyddwr Cynorthwyol i sioe Deian a Loli.

Rydym yn dod â phobl ifanc, artistiaid a chymunedau at ei gilydd felly mae cyfleodd ar gael yma drwy'r adeg.

Swyddi

1. CYNHYRCHYDD

Cyflog: £30,000 - £35,000
Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2023

Rôl newydd a chyfle unigryw i weithio mewn amgylchedd cyflym ac egnïol gan greu cynyrchiadau uchelgeisiol ar y cyd â rhai o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru a'n pobl ifanc, a'u teithio led-led Cymru a thu hwnt.

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

Pecyn Swydd.

2. CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: DEIAN A LOLI

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol i fod yn rhan allweddol o dîm creadigol Deian a Loli: Y Ribidirew Olaf.

Rhaid bod ar gael ar y dyddiadau canlynol:

  • 12 – 16 Chwefror 2024
  • 18 Mawrth – 4 Mai 2024

Mwy o fanylion.

Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at Nia Jones, Rheolwr Gweithredu y cwmni nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Cymryd rhan

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed gyda diddordeb mewn unrhyw agwedd o’r theatr neu’r celfyddydau, ac eisiau gwybod mwy am sut allwch gymryd rhan yna rhowch floedd i Nia Hâf drwy elis@franwen.com neu drwy Facebook.

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!