Website Baner

Cyfleon

Rydym yn dod â phobl ifanc, artistiaid a chymunedau at ei gilydd felly mae cyfleodd ar gael yma drwy'r adeg.

Swyddi

GOFALWR NYTH
ODDEUTU 20 AWR Y MIS
£11.44 YR AWR
DYDDIAD CAU 05 CHWEFROR 2024

Mae Nyth yn gartref prysur i gwmni theatr Frân Wen ac yn lleoliad cymunedol newydd ym Mangor. Mae Nyth ar agor oriau amrywiol 5-7 diwrnod yr wythnos yn dibynnu ar y rhaglen.

Rydym angen gofalwr all ein helpu i ddarparu lleoliad llwyddiannus.

Mae'r rôl yn cynnwys:

• Bod yn ddeilydd allwedd a chydnabod y cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth hyn megis agor y tu allan i oriau a chloi’r lleoliad a’r gallu i fod yn gyswllt brys ‘ar alwad’ ar gyfer llogwyr.

• Gosod a thynnu byrddau a chadeiriau i lawr yn unol â gofynion y rhaglen.

• Gwirio'r adeilad ar ôl llogwyr.

• Gwirio'n rheolaidd am faterion IaD neu atgyweirio.

LINCS

Pecyn Swydd Gofalwr

..................

GWARCHODWYR DEIAN A LOLI
28 MAWRTH - 08 MEHEFIN 2024

Rydym yn chwilio am ddau warchodwr / chaperone i ofalu am bedwar o blant ar gyfer y cynhyrchiad theatr Deian a Loli: Y Ribidirew Olaf.

Mwy o fanylion...

Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at Nia Jones, Rheolwr Gweithredu y cwmni nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Cymryd rhan

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed gyda diddordeb mewn unrhyw agwedd o’r theatr neu’r celfyddydau, ac eisiau gwybod mwy am sut allwch gymryd rhan yna rhowch floedd i Nia Hâf drwy elis@franwen.com neu drwy Facebook.

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!