Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN185

Cyfleon

Rydym yn dod â phobl ifanc, artistiaid a chymunedau at ei gilydd felly mae cyfleodd ar gael yma drwy'r adeg.

Swyddi

Cyfarwyddwr Cymunedol

Gyda dyfodiad Nyth, ein cartref newydd ym Mangor ar y gorwel, rydym yn edrych am unigolyn deinamig ac angerddol i ganolbwyntio ar waith cymunedol ym Mangor ac ar draws gogledd orllewin Cymru.

Mae’r rôl gyda ffocws ar wreiddio Frân Wen yn ddyfnach i gymunedau gan sicrhau partneriaethau hir dymor gyda sefydliadau a mudiadau a darganfod llwybrau creadigol newydd i bobl ifanc a chymunedau, a hynny drwy brosiectau creadigol gonest ac uchelgeisiol.

Cyflog: £23.5k - £25k

Cytundeb: 18 mis (gyda phosibilrwydd o estyniad pellach)

Dyddiad Cau: 04/07/22

Pecyn Swydd Cyfarwyddwr Cymunedol

pdf, 3.857 MB

Hyfforddiant

Hyfforddiant gyda thal i artisitiaid

Cyfle arbennig i dderbyn diwrnod o hyfforddiant hefo thâl trwy bartneriaeth newydd rhwng Frân Wen a GISDA. Mwy o fanylion

Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at Nia Jones, Rheolwr Gweithredu y cwmni nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Cymryd rhan

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed gyda diddordeb mewn unrhyw agwedd o’r theatr neu’r celfyddydau, ac eisiau gwybod mwy am sut allwch gymryd rhan yna rhowch floedd i Nia Hâf drwy niahaf@franwen.com neu drwy Facebook.

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!