15ish20
Pay Dd2
DB Th Ch Baner1
Pay Dd6

Cwmni Ifanc Frân Wen

Mae #CIFW yn creu theatr sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru heddiw.

Maen nhw’n cyfarfod yn wythnosol i:

  • Greu, cynhyrchu a rhannu theatr ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol ysbrydoledig.
  • Datblygu eu celf unigryw trwy weithdai rhannu sgiliau a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr theatr blaenllaw.
  • Ymweld â theatrau arloesol ar draws y DU, i brofi’r theatr fwyaf perthnasol a beiddgar.
  • Chwarae rhan ganolog ym mhenderfyniadau, rhaglennu a llywodraethu Frân Wen.

Mae holl waith y Cwmni Ifanc yn bwydo mewn i'n rhaglen artistig.

ENGHREIFFTIAU O'U GWAITH

CREU THEATR
15ish

Cynhyrchiad wedi ei chreu a'i pherfformio gan Gwmni Ifanc Frân Wen yn 2023.

Mwy
CREU THEATR
FAUST + GRETA

Wedi'i ddyfeisio a'i berfformio gan ensemble o bobl ifanc yng nghanol y cyfnod clo, dyma brofiad theatrig digidol roedd yn delio â'r obsesiwn dynol o angen mwy o bopeth, angen pŵer a gwthio ffiniau i'r eithafion.

Mwy