Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Baner 120960
Baner Sbectol Haul
Baner Sbectol Haul2

Cwmni Ifanc Frân Wen

Mae #CIFW yn creu theatr sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru heddiw.

Maen nhw’n cyfarfod yn wythnosol i:

  • Greu, cynhyrchu a rhannu theatr ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol ysbrydoledig.
  • Datblygu eu celf unigryw trwy weithdai rhannu sgiliau a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr theatr blaenllaw.
  • Ymweld â theatrau arloesol ar draws y DU, i brofi’r theatr fwyaf perthnasol a beiddgar.
  • Chwarae rhan ganolog ym mhenderfyniadau, rhaglennu a llywodraethu Frân Wen.

Mae holl waith y Cwmni Ifanc yn bwydo mewn i'n rhaglen artistig.

Mae 'na 3 grŵp sy'n cyfarfod yn wythnosol.

Mae CIFW 1 (blynyddoedd 8 - 10) yn cyfarfod ar ddydd Mawrth, CIFW 2 (blynyddoedd 11 - 13) ar ddydd Iau a CIFW 3 (pobl ifanc 16+ efo anghenion ychwanegol) ar nos Lun.

ENGHREIFFTIAU O'U GWAITH

CREU THEATR
FAUST + GRETA

Wedi'i ddyfeisio a'i berfformio gan ensemble o bobl ifanc yng nghanol y cyfnod clo, dyma brofiad theatrig digidol roedd yn delio â'r obsesiwn dynol o angen mwy o bopeth, angen pŵer a gwthio ffiniau i'r eithafion.

Mwy