Hwb creadigol newydd i bobl ifanc, artistiaid a chymunedau.

Cartref newydd i ni a hwb gelfyddydol, diwylliannol a chymunedol newydd i Fangor a Gogledd Gorllewin Cymru.

Rydym yng nghanol gweddnewid hen eglwys wag ym Mangor yn hwb gelfyddydol, diwylliannol a chymunedol i bobl ifanc, artistiaid a chymunedau.

Yn ogystal â bod yn gartref i’n gweithgareddau eang, gobeithiwn y bydd y ganolfan yn hybu a chefnogi artistiaid a’r diwydiant celfyddydol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Bydd Nyth, sydd wedi ei ddatblygu ar y cŷd gyda phobl ifanc ac ar gyfer pobl ifanc, yn cynnwys gofodau ar gyfer ymarferion, gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan ac ar gyfer amrywiaeth o brosiectau creadigol cyffrous.

Nyth Frân Wen Gofod Creu Theatr

SYMUD I MEWN

Rydym yn y broses o symud i mewn ac wedi dechrau arbrofi yn y gofodau gyda gweithgareddau amrywiol. Byddwn yn cynnal Diwrnod Agored yn fuan iawn felly cadwch lygad ar ein sianeli digidol am fwy o wybodaeth.

Cefnogwyr Nyth
Nyth
Sut i gyrraedd

Yng nghanol ddinas Bangor...

Mwy