Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Amdanom

Theatr i bobl ifanc. Efo pobl ifanc.
Theatr i bobl ifanc. Efo pobl ifanc.

Frân Wen ydan ni.

’Dan ni’n gwmni theatr cyfrwng cymraeg i bobl ifanc o Ogledd Gorllewin Cymru.


Y byd ’dan ni am ei greu

’Dan ni’n gweld, yn clywed, yn gwerthfawrogi, yn herio ac yn credu mewn pobl ifanc, gan roi rhyddid i greadigrwydd er mwyn creu byd mwy lliwgar a chyfartal.


Sut ’dan ni am gyflawni hyn?

  • Tynnu pobl ifanc, artistiaid a chymunedau at ei gilydd
  • Rhannu’r profiad yma efo’r byd
  • Grymuso pobl ifanc, artistiaid a chymunedau i fentro a mynd y tu hwnt i’r annisgwyl