Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Fi Di Fi 14

Cefnogwch ni

Mae cefnogaeth chi yn yn gwneud gwahaniaeth…

Fel elusen gofrestredig (1060546), rydym yn dibynnu ar gefnogaeth er mwyn ein galluogi i greu theatr sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli ein cynulleidfaoedd; i gynnig cyfleon uchelgeisiol ac arloesol i blant a phobl ifanc , i feithrin a datblygu artistiaid newydd ac i fuddsoddi mewn amgylchedd sy’n annog ffyniant ein creadigrwydd.

Gallwch gyfrannu ni mewn sawl ffordd:

Fi Di Fi2

Cefnogi ni drwy eich cwmni

O gyfleoedd nawdd pwrpasol, cyrraedd eich amcanion cyfrifoldeb cymdeithasol ac ymgysylltiadau cleient.

Faust a Greta 2020 gan Frân Wen

Hysbysebu

Rydym yn cynhyrchu rhaglen ar gyfer pob cynhyrchiad felly beth am fanteisio ar y cyfle hwn i godi eich proffil ac i ymgysylltu â’ch cynulleidfa darged drwy hysbysebu.

Mewn Datblygiad

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn aelodau hanfodol o dîm Frân Wen sy’n rhannu ein brwdfrydedd am greu theatr ysbrydoledig ac sy’n ysgogi’r meddwl.

Fama Nefyn6

Ymddiriedolaeth / Sefydliad

Mae angen eich cefnogaeth i gynnal ein rhaglen artistig feiddgar ac arbrofol, ac i barhau i ddarparu profiadau sy’n ysbrydoli a thanio creadigrwydd ein plant a phobl ifanc.

Cysylltwch â ni os ydych yn ymddiriedolaeth neu’n sefydliad ac yn awyddus i gael gwybod mwy am sut y gallwch fuddsoddi mewn cwmni sy’n credu mewn rhoi amlygrwydd i lais pobl ifanc.

Am rhagor a fanylion ar sut i gefnogi theatr i blant a phobl ifanc cysylltwch â carl@franwen.com