Fi Di Fi 14

Cefnogwch ni

Mae cefnogaeth chi yn yn gwneud gwahaniaeth…

Fel elusen gofrestredig (1060546), rydym yn dibynnu ar gefnogaeth er mwyn ein galluogi i greu theatr sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli ein cynulleidfaoedd; i gynnig cyfleon uchelgeisiol ac arloesol i blant a phobl ifanc , i feithrin a datblygu artistiaid newydd ac i fuddsoddi mewn amgylchedd sy’n annog ffyniant ein creadigrwydd.

Gallwch gyfrannu ni mewn sawl ffordd:

Fi Di Fi2

Cefnogi ni drwy eich cwmni

O gyfleoedd nawdd pwrpasol, cyrraedd eich amcanion cyfrifoldeb cymdeithasol ac ymgysylltiadau cleient.

Faust a Greta 2020 gan Frân Wen

Hysbysebu

Rydym yn cynhyrchu rhaglen ar gyfer pob cynhyrchiad felly beth am fanteisio ar y cyfle hwn i godi eich proffil ac i ymgysylltu â’ch cynulleidfa darged drwy hysbysebu.

Mewn Datblygiad

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn aelodau hanfodol o dîm Frân Wen sy’n rhannu ein brwdfrydedd am greu theatr ysbrydoledig ac sy’n ysgogi’r meddwl.

Fama Nefyn6

Ymddiriedolaeth / Sefydliad

Mae angen eich cefnogaeth i gynnal ein rhaglen artistig feiddgar ac arbrofol, ac i barhau i ddarparu profiadau sy’n ysbrydoli a thanio creadigrwydd ein plant a phobl ifanc.

Cysylltwch â ni os ydych yn ymddiriedolaeth neu’n sefydliad ac yn awyddus i gael gwybod mwy am sut y gallwch fuddsoddi mewn cwmni sy’n credu mewn rhoi amlygrwydd i lais pobl ifanc.

Am rhagor a fanylion ar sut i gefnogi theatr i blant a phobl ifanc cysylltwch â carl@franwen.com