Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315

NEWS: Swyddi

Swydd newydd: Technegydd
25.11.22

Swydd newydd: Technegydd

Swydd gyffrous efo ni!

Swydd newydd: Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol
29.06.21

Swydd newydd: Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol

Rydym yn chwilio am Reolwr Cynhyrchu a Thechnegol i helpu ni greu theatr dewr gyda ac ar gyfer pobl ifanc.