Baner Imrie

Imrie

Dyma’r parti sy’n newid ei byd am byth.

Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy'n well nag unrhyw barti dynol erioed. Mae'n fyd lle mae’n darganfod ei gwir hunan - ac Imrie Sallow.

Uwchben y dŵr, mae hi ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, â chwaer sydd eisiau iddi fod yn 'hapus a normal'. Ond yng nghysgodion y byd arallfydol daw cyfrinach teuluol i’r wyneb sy’n newid popeth.

Adolygiadau Imrie gan Frân Wen

Wedi ei ysgrifennu gan Nia Morais (Crafangau / Claws, A Midsummer Night’s Dream gan Theatr y Sherman), mae Imrie yn gynhyrchiad Cymraeg i oedolion ifanc am obaith a dewrder.

Mae Imrie yn gyd-gynhyrchiad gyda Theatr y Sherman, a chyfarwyddwyd gan Gethin Evans (Woof, Ynys Alys, Galwad).

Gyda chapsiynau Saesneg a Cymraeg ym mhob perfformiad, gall dysgwyr Cymraeg, siaradwyr Cymraeg newydd a’r di-Gymraeg ddilyn y sioe drwyddi draw.

Canllaw oedran: 13+

Hyd y perfformiad: 70 munud

TAITH

  • Theatr y Sherman, Caerdydd 11 - 20 Mai*
  • Canolfan Celfyddydau Pontardawe 23 Mai
  • Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 24 Mai*
  • Galeri, Caernarfon 25 Mai
  • Theatr Clwyd, Wyddgrug 6 Mehefin
  • Pontio, Bangor 7-8 Mehefin*
  • Theatr Torch, Aberdaugleddau 10 Mehefin
  • The Riverfront, Casnewydd 14 Mehefin
  • Yr Egin, Caerfyrddin 15 Mehefin
  • Canolfan Garth Olwg, Pontypridd 16 Mehefin

*Perfformiadau sain ddisgrifio ac Iaith Arwyddion Prydeinig

Theatr byw bwerus wnaiff byth eich gadael.
Entertainment South Wales
prynwch
sgript imrie
Mwy

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan Imrie?

Mae Imrie yn stori hudolus am obaith, hunaniaeth a’r hyn mae’n ei olygu i fod ar y tu allan. Gyda dyluniad set trawiadol, a cherddoriaeth bwerus, cewch eich cludo i fyd arall wrth i ni ddilyn dwy chwaer ar daith o hunanddarganfyddiad. Dyma waith amrwd a gonest yn Gymraeg, sy’n archwilio themâu cyffredin drwy lens hudolus.

‘Sgwennu newydd yn y Gymraeg

Daw Nia Morais â’i drama lawn gyntaf i’r llwyfan ar ôl iddi gyd-ysgrifennu elfennau Cymraeg A Midsummer Night’s Dream gyda Mari Izzard yn yr hydref. Mae llais cyfoes Nia yn cyfuno disgrifiadau telynegol â deialog Gymreig fodern.

Clasur o stori am dyfu i fyny

Mae stori fythol, hyfryd Nia Morais yn ymwneud â hunaniaeth, beth mae’n ei olygu i ffitio i mewn a beth mae’n ei olygu i fod yn gyfforddus gyda phwy ydych chi, a’i gofleidio.

Pwy fydd yn mwynhau Imrie?

Bydd cynulleidfaoedd o bob oedran, o oedolion ifanc i rhai hŷn, yn cael eu swyno gan Imrie. Bydd yn apelio at unrhyw un sy’n mwynhau ffuglen i oedolion ifanc neu gwaith ysgrifennu newydd pwerus ar gyfer y llwyfan.

Does dim rhaid i chi siarad Cymraeg i fwynhau Imrie

Gyda chapsiynau Saesneg ym mhob perfformiad, gall siaradwyr newydd a rhai di-Gymraeg ddilyn y sioe drwyddi draw.

Cerddoriaeth gan Eädyth Crawford

Mae'r cynhyrchydd cerddoriaeth bop soul electronig / canwr-gyfansoddwr wedi cyfansoddi sgôr newydd arbennig ar gyfer y cynhyrchiad hwn.

Wyddoch chi?

Mae Imrie yn benllanw cyfnod hir o gydweithio gyda Nia wedi iddi ddatblygu’r ddrama fel rhan o Gynllun Datblygu Artistiaid rhyngom ni ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2021. Enw gwreiddiol y ddrama oedd Dŵr Dwfn.

Roedd Croendena, ein cynhyrchiad diwethaf gan Mared Llywelyn a deithiodd yng Ngwanwyn 2023, yn gynnyrch o’r un rhaglen ddatblgyu.

Mae'n anhygoel i'w brofi
Get the Chance

IAITH ARWYDDION PRYDEINIG A SAIN DDISGRIFIO

Mae'r perfformiadau canlynol yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydeinig (gan Cathryn McShane) a Sain Ddisgrifiad:

CAERDYDD
Theatr y Sherman
Nos Wener
19 Mai/May

ABERYSTWYTH
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Nos Fercher
24 Mai

BANGOR
Pontio
Nos Fercher
07 Mehefin

Cast: Elan Davies a Rebecca Wilson

Dramodydd: Nia Morais

Cyfarwyddwr: Gethin Evans

Dylunydd: Cai Dyfan

Cyfansoddwr: Eädyth Crawford

Cynllunydd Goleuo: Ceri James

Cynllunydd Sain: Sam Jones

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Enfys Clara

Cynhyrchwyr: Frân Wen a Theatr y Sherman

Lluniau: Mark Douet

Imrie Low Res2
Imrie
Imrie Low Res4
Imrie Low Res5
Imrie Low Res6
Imrie Low Res7
Imrie Low Res8
Imrie Low Res9