Imrie Sgript

Sgript: Imrie

£8.00
P&P: £1.70


Cyhoeddir Imrie, yr ail yn y gyfres Sgriptiau Stampus sy’n rhoi platfform i ddramau cyfoes cyfrwng Cymraeg, ar y cyd â Cyhoeddiadau'r Stamp gyda chefnogaeth Theatr y Sherman.

Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy’n well nag unrhyw barti dynol erioed. Mae’n fyd lle mae’n darganfod ei gwir hunan - ac Imrie Sallow.

Uwchlaw’r dŵr, mae hi ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, gyda chwaer (Laura) sydd eisiau iddi fod yn ‘hapus a normal’. Ond yng nghysgydion yr arallfyd, daw cyfrinach teuluol i’r wyneb sy’n newid popeth.

Gyda ffotograffau o’r cynhyrchiad gwreiddiol gan Mark Douet a rhagair newydd gan y dramodydd.

Sgriptiau Stampus 02: Imrie
Nia Morais / Cyhoeddiadau’r Stamp & Frân Wen 2023
ISBN 978-1-8381989-8-5 / 64t. / £8.00