Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

DB Th Ch Baner4
DB Th Ch Baner3
DB Th Ch Baner2
DB Th Ch Baner1

Dim Byd 'Tha Chdi

6 cyfarwyddwr a 30 o bobl ifanc yn creu fflachiadau arbennig ym Mangor.

Gan gyd-weithio gydag Ieuenctid Gwynedd, roedd Dim Byd ‘tha Chdi yn ehangu ar ein gwaith gyda phobl ifanc o gymunedau amrywiol ar draws y sir.

Cychwynnodd y broses drwy greu hybiau o bobl ifanc yng Ngwynedd, gyda'r nod o hybu llesiant a chyd-rannu, gan drafod y gorffennol, y dyfodol, a rŵan hyn.

Y diweddglo oedd dod â’r hybiau yma o bobl ifanc at ei gilydd gyda 6 cyfarwyddwr ifanc er mwyn creu perfformiadau arbennig ar stryd fawr Bangor roedd yn cyfuno’r holl leisiau yma mewn profiad swnllyd, lliwgar a disglair.

Roedd lleoliadau ac amseroedd y perfformiadau yn cael ei gyhoeddi ar ein 'socials' am 10am bob bore.

Y CYFARWYDDWYR

Cybi Williams x Elis Pari x Hafwen Hibbard x Hannah Lynn Hughes x Juliette Manon Lewis x Yannick Hammer

Lluniau: Ifan James

FRANWEN316
FRANWEN315
FRANWEN304
FRANWEN301
FRANWEN270
FRANWEN268
FRANWEN267
FRANWEN259
FRANWEN256
FRANWEN236
FRANWEN208
FRANWEN196
FRANWEN185
FRANWEN174
FRANWEN163
FRANWEN162
FRANWEN160
FRANWEN156
FRANWEN154
FRANWEN141
FRANWEN133
FRANWEN129
FRANWEN126
FRANWEN93
FRANWEN91
FRANWEN86
FRANWEN63
FRANWEN61
FRANWEN49
FRANWEN32
FRANWEN30
FRANWEN10
FRANWEN9
FRANWEN4
FRANWEN315