DB Th Ch Baner4
DB Th Ch Baner3
DB Th Ch Baner2
DB Th Ch Baner1

Dim Byd 'Tha Chdi

6 cyfarwyddwr a 30 o bobl ifanc yn creu fflachiadau arbennig ym Mangor.

Gan gyd-weithio gydag Ieuenctid Gwynedd, roedd Dim Byd ‘tha Chdi yn ehangu ar ein gwaith gyda phobl ifanc o gymunedau amrywiol ar draws y sir.

Cychwynnodd y broses drwy greu hybiau o bobl ifanc yng Ngwynedd, gyda'r nod o hybu llesiant a chyd-rannu, gan drafod y gorffennol, y dyfodol, a rŵan hyn.

Y diweddglo oedd dod â’r hybiau yma o bobl ifanc at ei gilydd gyda 6 cyfarwyddwr ifanc er mwyn creu perfformiadau arbennig ar stryd fawr Bangor roedd yn cyfuno’r holl leisiau yma mewn profiad swnllyd, lliwgar a disglair.

Roedd lleoliadau ac amseroedd y perfformiadau yn cael ei gyhoeddi ar ein 'socials' am 10am bob bore.

Y CYFARWYDDWYR

Cybi Williams x Elis Pari x Hafwen Hibbard x Hannah Lynn Hughes x Juliette Manon Lewis x Yannick Hammer

Lluniau: Ifan James

Archebu Tocynnau

  FRANWEN316
  FRANWEN315
  FRANWEN304
  FRANWEN301
  FRANWEN270
  FRANWEN268
  FRANWEN267
  FRANWEN259
  FRANWEN256
  FRANWEN236
  FRANWEN208
  FRANWEN196
  FRANWEN185
  FRANWEN174
  FRANWEN163
  FRANWEN162
  FRANWEN160
  FRANWEN156
  FRANWEN154
  FRANWEN141
  FRANWEN133
  FRANWEN129
  FRANWEN126
  FRANWEN93
  FRANWEN91
  FRANWEN86
  FRANWEN63
  FRANWEN61
  FRANWEN49
  FRANWEN32
  FRANWEN30
  FRANWEN10
  FRANWEN9
  FRANWEN4
  FRANWEN315