Baner No Text

Branwen: Dadeni

Sioe gerdd epig Gymraeg

Teyrnas ar chwâl. Brenhiniaeth lwgr. Cenhedlaeth newydd yn ysu am newid.

Sioe gerdd epig Gymraeg yw Branwen: Dadeni sy’n dod ag un o’n chwedlau mwyaf adnabyddus i mewn i’r byd cyfoes.

Ar ôl rhyfel cartref gwaedlyd, teulu Llŷr sy’n rheoli gwlad Cedyrn. Mae Branwen, y dywysoges ifanc garismatig sydd wedi ennill calonnau’r bobl, yn awyddus i symud ei gwlad ymlaen, ond dyw ei brawd, y brenin, ddim yn gwrando.

Yn ystod ymweliad annisgwyl Brenin Iwerddon, mae hi’n gweld ei chyfle: dianc i wlad flaengar a llewyrchus lle bydd ei llais hi’n cyfrif a bydd ganddi’r grym i newid pethau. Ond, wrth i’w seren hi godi, mae pob bargen, bradychiad a chorff yn ei harwain yn ddyfnach i’r tywyllwch, tan, ar drothwy diwedd popeth, fe ddaw’r gost yn glir.

Beth fyddech chi’n ei aberthu i greu byd cyfiawn?

Sioe gerdd newydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Frân Wen sy’n ailddychmygu’r stori eiconig, gyda Gethin Evans yn cyfarwyddo cast rhagorol o berfformwyr a cherddorion.

Llyfr gan Hanna Jarman, Elgan Rhys a Seiriol Davies; cerddoriaeth a geiriau gan Seiriol Davies.

Canllaw oed 13+

Ariennir gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy'r Loteri Genedlaethol

DYDDIADLLEOLIAD
8–11 Tach 2023Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
15–17 Tach 2023Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
22–25 Tach 2023Pontio, Bangor

Adnoddau i'w lawrlwytho

Crynodeb Saesneg Branwen: Dadeni (PDF)

pdf, 857.55 KB

Download English Synopsis / Lawrlwythwch Crynodeb Saesneg

Crynodeb Sain Ddisgrifiad Cymraeg (MP3)

audio, 13.755 MB

Disgrifio'r stori, set, cymeriadau, a gwisgoedd. / Describes the story, set, characters, and costumes.

Cast: Mared Williams, Caitlin Drake, Rithvik Andugula, Tomos Eames, Ioan Hefin, Gillian Elisa, Mali Grooms, Tegwen Velios

Wythawd: Lisa Angharad, Huw Euron, Steffan Hughes, Miriam Isaac, Elan Meirion, Niamh Moulton, Cedron Sion, Adam Vaughan

Branwen Dadeni02
Branwen Dadeni04
Branwen Dadeni03
Branwen Dadeni06
Branwen Dadeni07
Branwen Dadeni05
Branwen Dadeni08
Branwen Dadeni09
Branwen Dadeni10
Branwen Dadeni11
Branwen Dadeni12
Branwen Dadeni13
Branwen Dadeni14
Branwen Dadeni16
Branwen Dadeni15
Branwen Dadeni17
Branwen Dadeni18
Branwen Dadeni19

Canllaw oed

13+ Oed

Hygyrchedd

CAPSIYNAU
Bydd pob perfformiad yn cynnwys capsiynau yn Gymraeg a Saesneg.

PERFFORMIADAU SAIN DDISGRIFIO (YN Y GYMRAEG) A TEITHIAU CYFFWRDD AR Y SET
Allweddol i archebu ymlaen llaw drwy swyddfa docynnau’r theatr.

11 Tachwedd - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
17 Tachwedd - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
25 Tachwedd - Pontio, Bangor

CRYNODEB SAIN I’W LAWRLWYTHO
Nodyn sain eglurhaol ar gael i’w lawrlwytho cyn eich ymweliad â’r theatr. Mae'r crynodeb yn disgrifio'r stori, set, cymeriadau, a gwisgoedd.

Lawrlwytho MP3

Linc Soundcloud

CRYNODEB SAESNEG
Crynodeb Saesneg i siaradwyr Cymraeg newydd a'r di-Gymraeg

Tîm Creadigol

Llyfr: Hanna Jarman, Elgan Rhys a Seiriol Davies

Cerddoriaeth a geiriau: Seiriol Davies

Cyfarwyddwr: Gethin Evans

Cyfarwyddwr Cerdd: Geraint Owen

Dylunydd Set a Gwisgoedd: Elin Steele

Dylunydd Goleuo: Bretta Gerecke

Dylunydd Sain: Sebastian Frost

Trefniant Cerddorfaol: Owain Roberts

Cyfarwyddwyr Symudiad: Nia Lynn a Owain Gwynn

Cyfarwyddwr Castio: Hannah Marie Williams / HMW Casting

Cynhyrchydd: Branwen Jones

Lluniau cynhyrchiad: Craig Fuller

Rhybyddion Cynnwys

Mae’r cynhyrchiad yn cyfeirio at:

  • camdriniaeth, creulondeb i anifeiliaid, galar, gorfodaeth ac ystryw, iselder, ymosodiad rhywiol

Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys:

  • agosatrwydd rhywiol, beichiogrwydd, carchariad a herwgydio, gwaed, marwolaeth, rhyfel, trais yn erbyn plentyn
  • cerddoriaeth uchel, goleuadau'n fflachio, strôb, niwl a mwg