Pay Dd Baner
07.09.23

Ffenest recriwtio Cwmni Ifanc ar agor!

Ymuna efo Cwmni Ifanc Frân Wen i greu theatr sy’n jysd neud sense

Ma’ nhw’ di perfformio ym Maes B
Ffrydio’n fyw i’r byd o Pontio yn ystod y cyfnod clo
Mynd â theatr i strydoedd Bangor
Wedi bod i 2052 efo Chynllunydd o Hollywood

Mi rydan ni wrth ein bodda cyhoeddi bod ffenest recriwtio ar gyfer 2023-2024 ar agor wrth i ni edrych tuag at tymor nesaf y Cwmni Ifanc.

Mae ‘na le i 50 o bobl ifanc i ymuno â ni am flwyddyn o gyfleon anhygoel newydd.

CIFW 1 + 2

Mae 'na ddau grŵp sy'n cyfarfod yn wythnosol ar nos Lun. Mae CIFW 1 (blynyddoedd 8 - 10) yn cyfarfod 5pm - 6.30pm a CIFW 2 (blynyddoedd 11 - 13/16-18 oed) rhwng 7pm - 9pm.

BE’ FYDDAI’N NEUD?

Dan arweiniad artistiaid proffesiynol, mi fyddi di’n archwilio straeon, creu sioeau, datblygu syniadau newydd a meithrin sgiliau creu theatr.

MWY NA JEST PERFFORMIO

Mae creu theatr yn gymaint mwy nag actorion ar lwyfan. Ella fod gen ti ddiddordeb mewn:

 • Goleuo
 • Sain
 • Dylunio
 • 'Sgwennu
 • Cyfansoddi

‘Da ni bendant eisiau clywed gen ti!

Mi fyddi di'n cael helpu ar gynyrchiadau proffesiynol y cwmni, cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau meistr, mynd ar dripiau i weld cynyrchiadau gorau’r byd a dylanwadu ar bob elfen o waith Frân Wen drwy gael dy gynrychioli ar ein Panel Ieuenctid a’n Bwrdd Rheoli.

CIFW 1 [BL 8 - 10]

PWY?

 • Byw yng Ngogledd Orllewin Cymru.
 • Ym mlwyddyn 8, 9 neu 10.
 • Diddordeb creu cynyrchiadau byw cyffrous.

PRYD?

 • 5pm - 6.30pm.
 • Bob nos Lun.
 • Cychwyn 02 Hydref 2023.

TYMOR

Bydd 3 tymor mewn blwyddyn:

Tymor 1: 02 Hydref 2023 - 13 Rhagfyr 2023

 • Mi fyddi di'n edrych ar stori enwog Gymreig, ei rwygo’n ddarnau a’i ail-ddychmygu ar gyfer heddiw.
 • Dod i nabod eich gilydd a datblygu fel tîm.
 • Dathlu gwaith y tymor efo ffrindiau a theulu mewn dangosiad yn Nyth ym mis Rhagfyr.

Tymor 2: 10 Ionawr 2024 - 27 Mawrth 2024

 • Yn rhan o R&D (ymchwil a datblygu) eich hunain.
 • Dod i ddeall sut mae sioe yn cael ei ddatblygu.
 • Dyfeisio darn newydd gan ddilyn syniad o’ch dewis chi, ym mha bynnag ffurf ‘da chi eisiau.
 • Bydd CIFW 1 yn rhannu perfformiad sgratsh o’r gwaith mewn digwyddiad cyhoeddus yn ystod Pasg 2024.

Tymor 3: 10 Ebrill 2024 - 26 Mehefin 2024

‘Da ni’n gwybod fod y tymor yma’n heriol efo arholiadau ayyb felly mae’n dymor hyblyg.

Bydd yn cynnwys cyfres o:

 • Gweithdai a sgyrsiau.
 • Sesiynau meistr.
 • Sesiynau cyd-greu efo artistiaid.

CIFW 2 [BLWYDDYN 11 - 13 / 16-18 OED]

PWY?

 • Byw yng Ngogledd Orllewin Cymru.
 • Ym mlwyddyn 11, 12, ac 13 neu 16-18 oed os wedi gadael ysgol.
 • Diddordeb creu cynyrchiadau byw cyffrous.

PRYD?

 • 7pm - 9pm
 • Bob nos Lun
 • Cychwyn 02 Hydref 2023

TYMOR

Bydd 3 tymor mewn blwyddyn:

Tymor 1: 02 Hydref 2023 - 13 Rhagfyr 2023

 • Byddi di’n edrych ar stori enwog Gymreig, ei rwygo’n ddarnau a’i ail-ddychmygu ar gyfer heddiw.
 • Dod i nabod eich gilydd a datblygu fel tîm.
 • Dathlu gwaith y tymor efo ffrindiau a theulu mewn dangosiad yn Nyth ym mis Rhagfyr.

Tymor 2: 10 Ionawr 2024 - 27 Mawrth 2024

 • Bydd hanner yn gweithio gyda thîm proffesiynol i berfformio sioe fel rhan o ŵyl National Theatre Connections.
 • Bydd yr hanner arall yn mynd â’u gwaith o’r tymor cyntaf i’r lefel nesaf drwy gydweithio â thîm o artistiaid proffesiynol amlddisgyblaethol i drawsnewid safle ym Mangor yn brofiad theatr 'immersive'.

Tymor 3: 10 Ebrill 2024 - 26 Mehefin 2024

Da ni’n gwybod fod y tymor yma’n heriol efo arholiadau ayyb felly mae’n dymor hyblyg.

Gan gydweithio â thîm Fran Wen byddwch yn ymgynghori ar y 3 blynedd nesaf ein rhaglen:

 • Beth ddylem ni greu?
 • Pwy ddylai fod yn rhan o'r creu?
 • Cyfres o weithdai creadigol, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr.

COST

Mae rhedeg CIFW yn gostus ac rydym yn cael cefnogaeth gan amrywiaeth o gyllidwyr, ond mae angen ychydig o gymorth gan y rhai sy'n cymryd rhan.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £2.50 y sesiwn, neu £30 y tymor.

Mae CIFW yn agored i bawb, a dydyn ni ddim eisiau i’r gost fod yn rhwystr i neb. Felly cysylltwch â ni os hoffech drafod ein rhaglen fwrsariaeth.

Bydd 3 tymor mewn blwyddyn:

 • Tymor 1: 02 Hydref 2023 - 13 Rhagfyr 2023
 • Tymor 2: 10 Ionawr 2024 - 27 Mawrth 2024
 • Tymor 3: 10 Ebrill 2024 - 26 Mehefin 2024

LLE?

Bydd y sesiynau yn digwydd yn Nyth, cartref newydd Frân Wen.

SUT?

Mae ffenest recriwtio 2023/24 yn cau nos Wener 29 Medi 2023.

Cwblha'r ffurflen yma i ddatgan diddordeb.

CREU BE?

Dyma enghreifftiau o waith diweddar CIFW 👇