Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

CIFW Banner
12.08.22

Ffenest recriwtio Cwmni Ifanc ar agor!

Ymuna efo Cwmni Ifanc Frân Wen (#CIFW) i greu theatr sy’n jysd neud sense i CHDI.

Mae 'na ddau grŵp sy'n cyfarfod yn wythnosol. Mae #CFIW 1 (blynyddoedd 8 - 10) yn cyfarfod ar ddydd Mawrth a #CIFW 2 (blynyddoedd 11 - 13) ar ddydd Iau.


CWMNI IFANC 1
[BLWYDDYN 8 - 10]

Pwy?

Unrhywun o flwyddyn 8, 9 neu 10 o Ogledd Orllewin Cymru sydd hefo diddordeb mewn creu cynhyrchiadau byw cyffrous.

Be’?

Mi fyddi di’n cymryd rhan mewn gweithdai wythnosol i archwilio a datblygu dy sgiliau creu, o berfformio a sgwennu, i greu cerddoriaeth, elfennau gweledol, a chynnwys digidol.

Mae theatr yn lot fwy na actio ar lwyfan. ‘Da ni angen dylunwyr, technegwyr, cerddorion, sgwennwyr, dylunwyr goleuo a mwy er mwyn creu cynhyrchiadau.

Mi fyddi di yn defnyddio’r sgiliau yma i weithio hefo’n artistiaid anhygoel ni i greu cynhyrchiad newydd fydd yn cael ei berfformio yn ystod mis Ebrill 2023.

Pryd?

Mae ffenest recriwtio 2022/23 yn cau ddydd Sul, 18 Medi.

Bydd #CIFW 1 yn cyfarfod yn wythnosol bob dydd Mawrth o 20 Medi, a’r perfformiadau byw yn digwydd yn ystod mis Ebrill 2023.

Sud?

Cofrestra yn fa’ma - mae o'n hawdd, ac yn rhad ac am ddim i ymuno.


CWMNI IFANC 2
[BLWYDDYN 11 - 13]

Yn debyg i #CIFW 1, ond bydd y criw yma hefyd yn chwara' rhan allweddol yn ein rhaglen artistig.

Pwy?

Rhywun o flwyddyn 11, 12, neu 13, o Ogledd Orllewin Cymru sydd hefo diddordeb mewn creu cynyrchiadau byw cyffrous.

Be?

Mi fyddi di’n cymryd rhan mewn gweithdai wythnosol i archwilio a datblygu dy sgiliau creu, ac mi fyddi di’n helpu ni i ddatblygu ein rhaglen artistig.

Mae theatr yn lot fwy na actio ar lwyfan. ‘Da ni angen dylunwyr, technegwyr, cerddorion, sgwennwyr, dylunwyr goleuo a mwy er mwyn creu cynhyrchiad!!

Mi fyddi di wedyn yn defnyddio’r sgiliau yma i weithio hefo artistiaid anhygoel i greu cynhyrchiad epig yn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 2023.

Pryd?

Mae ffenest recriwtio 2022/23 yn cau ddydd Sul 18 Medi.

Bydd #CIFW yn cyfarfod yn wythnosol bob ddydd Iau o 22 Medi, gyda’r perfformiad byw yn digwydd yn ystod mis Awst 2023.

Sud?

Cofrestra fa’ma - mae o'n hawdd, ac yn rhad ac am ddim i ymuno.

BWRSARIAETH #CIFW

‘Da ni ddim isho rhwystrau i bobl ifanc sydd isho ymuno hefo #CIFW - dyna pam mae ‘na fwrsariaeth ar gael i alluogi pobl ifanc a theuluoedd sydd angen cefnogaeth ychwanegol i gymryd rhan. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

CEFNOGI BWRSARIAETH

Diddordeb mewn cefnogi bwrsariaeth?

Ewch i'n tudalen cefnogwch ni i ddarganfod sut mae modd i chi gefnogi person ifanc i ymuno hefo #CIFW.