Fama
DSC00845
DSC00464

FA'MA

Pobl ifanc yn rhannu'r storis cudd am eu strydoedd nhw.

DSC01307
DSC01208
DSC00845
DSC00656
DSC00464
Fama Nefyn1
Fama Nefyn2
Fama Nefyn4
Fama Nefyn6
Fama Nefyn5
Fama Bala2
Fama Bala3

Mae FA'MA yn gyfres o ddigwyddiadau annisgwyl sy’n dod â lleisiau pobl ifanc yn fyw.

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd, mae'n gysyniad creadigol uchelgeisiol sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc mewn ardaloedd gwledig yng Ngogledd Orllewin Cymru gydweithio gydag artistiaid proffesiynol i greu eu persbectif eu hunain o'r lle maen nhw'n byw.

GWNEUD Y CYFARWYDD YN ANGHYFARWYDD

Bydd pob prosiect yn cynnwys digwyddiad rhannu er mwyn i'r gymuned cael profi'r hyn sydd gan bobl ifanc i'w ddweud - a chael cyfle i weld y byd trwy lygaid newydd.

Yn y ddwy flynedd diwethaf mae digwyddiadau FA'MA wedi bod yn Nefyn, Y Bala a Dolgellau.

BLAS O FA'MA