Popeth Ary Ddaear Baner

Popeth ar y Ddaear

Parti ola’r byd ym Maes B

Am y tro cynta’ erioed - ac am un noson yn unig - bydd Maes B yn cael ei drawsnewid yn lwyfan theatr byw.

Bydd y cynhyrchiad Popeth ar y Ddaear yn gwahodd cynulleidfa i gamu mewn i fyd yn y dyfodol agos ble mae trychineb catastroffig wedi boddi cymunedau.

Fe ddown ar draws Tom, sy'n aros i glywed a fydd yn derbyn lloches, ac Nona, sydd angen gwneud penderfyniad dros ei hun a’r babi yn ei bol. Byddwn hefyd yn cyfarfod Malltwen ar ei noson olaf ar y ddaear - ac mae hi’n benderfynol o adael y byd mewn gwell stad.

Ymunwch â ni ym mwrlwm Maes B am barti ola’r byd - un fydd yn codi cwestiynau mawr am ein dyfodol.

Mae Popeth ar y Ddaear, sydd yn gyd-gynhyrchiad gan Frân Wen ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, wedi ei ysgrifennu gan Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne a Lauren Connelly, gyda cherddoriaeth gan Osian Williams (Candelas) a Nico Dafydd yn cyfarwyddo.

Gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Phrifysgol De Cymru. Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy'r Loteri Genedlaethol.

POPETH AR Y DDAEAR
MAES B
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU 2023
NOS WENER 11 AWST
11pm

-------------

Cyfieithu Byw

Bydd offer cyfieithu byw ar gael i siaradwyr newydd a di-gymraeg.

Gellir casglu'r clustffonau yn swyddfa docynnau Maes B ar noson y perfformiad.

Cast: Iwan Fôn, Mali O'Donnell, Eddie Ladd, HMS Morris a Osian Williams

Dramodwyr: Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne a Lauren Connelly

Cyfarwyddwr: Nico Dafydd

Cyfansoddwr: Osian Huw Williams

Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Gwyn Eiddior

Coreograffi: Matthew Gough

Cynllunydd Sain: Sam Jones

Cynllunydd Goleuo: Ceri James

Dramatwrg: Steffan Donnelly

Dylunio Graffeg: Steffan Dafydd

Archebu Tocynnau

Pay Dd14
Pay Dd10
Pay Dd12
Pay Dd11
Pay Dd9
Pay Dd8
Pay Dd7
Pay Dd5
Pay Dd4
Pay Dd3
Pay Dd1
Pay Dd6