Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Pay D

Popeth ar y Ddaear

Cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr.

Dyma gynhyrchiad fydd yn archwilio ymateb unigolion pa fo’u rhyddid a’u hewyllys rydd yn cael eu cymryd oddi arnynt a beth sydd yn digwydd pan nad oes dim dewis?

Dyma stori am ffydd, colledion a chryfder pobl yn wyneb trychineb catastroffig.

Cyfarwyddwr Creadigol: Nico Dafydd

Geiriau: Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne + Lauren Connelly

Cyfansoddwr: Osian Williams

Dramatwrg: Steffan Donnelly

MEWN PARTNERIAETH Â EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU

Archebu Tocynnau

  Sgript
  Screenshot 2022 04 06 at 14 54 06
  Screenshot 2022 04 06 at 15 27 48
  Screenshot 2022 04 06 at 14 55 47
  Screenshot 2022 04 06 at 14 53 15
  Screenshot 2022 04 06 at 14 53 48
  Screenshot 2022 04 06 at 14 55 02
  Screenshot 2022 04 06 at 14 53 29
  Screenshot 2022 04 06 at 14 54 19
  Screenshot 2022 04 06 at 15 28 11
  Screenshot 2022 04 06 at 15 28 20
  Screenshot 2022 04 06 at 15 28 35