Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Pay D

Mewn datblygiad.

Cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr.

Dyma gynhyrchiad fydd yn archwilio ymateb unigolion pa fo’u rhyddid a’u hewyllys rydd yn cael eu cymryd oddi arnynt a beth sydd yn digwydd pan nad oes dim dewis?

Dyma stori am ffydd, colledion a chryfder pobl yn wyneb trychineb catastroffig.

Cyfarwyddwr Creadigol: Nico Dafydd

Geiriau: Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne + Lauren Connelly

Cyfansoddwr: Osian Williams

Dramatwrg: Steffan Donnelly

MEWN PARTNERIAETH Â EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU

Sgript
Screenshot 2022 04 06 at 14 54 06
Screenshot 2022 04 06 at 15 27 48
Screenshot 2022 04 06 at 14 55 47
Screenshot 2022 04 06 at 14 53 15
Screenshot 2022 04 06 at 14 53 48
Screenshot 2022 04 06 at 14 55 02
Screenshot 2022 04 06 at 14 53 29
Screenshot 2022 04 06 at 14 54 19
Screenshot 2022 04 06 at 15 28 11
Screenshot 2022 04 06 at 15 28 20
Screenshot 2022 04 06 at 15 28 35