Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Llun

Nabod

Cyd-greu theatr gonest sy’n annog newid cymdeithasol.

Mae Frân Wen a Gisda wedi sefydlu partneriaeth newydd i hyrwyddo pŵer trawsnewidiol y celfyddydau ym mywydau pobl ifanc.

Mae ’Nabod yn brosiect hir dymor fydd yn cynnig cyfleon amrywiol i artistiaid aml-gelfyddydol gydweithio gyda chwmni o bobl ifanc i gyd-greu theatr eofn sy’n dyrchafu llais yr unigolyn ac sy’n ennyn newid cymdeithasol.

Archebu Tocynnau