This is the final public testing site of our new website. Let us know what you think!

Llun

Nabod

Co-creating honest theatre that encourages social change.

Partneriaeth cyffrous gyda Gisda, elusen lleol sy’n gwneud gwaith gwych yn cefnogi pobl ifanc digratref a phobl ifanc bregus Gogledd Orllewin Cymru.

Bydd y prosiect Nabod yn mynd ati i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc sy’n derbyn cefnogaeth gan yr elusen drwy gyd-greu theatr gonest a byw sy’n annog newid cymdeithasol.

Trwy ddod â chydweithio, ymgysylltu ac hyfforddiant i frig y broses, bydd allbwn artistig arloesol, gwreiddiol a pherthnasol yn dod i’r amlwg fydd â gwaddol pellgyrhaeddol.