Galwad

Galwad

Adrodd stori mewn amser go iawn dros saith diwrnod ar-lein, ar y teledu, yn fyw o Gymru.

26 MEDI - 2 HYDREF 2022

Mae hi'n 26 Medi 2022 ac mae storm drydanol yn torri'n ddramatig dros Gymru. Mae'r amhosib yn digwydd – mae amser yn cracio, mae'r dyfodol yn cysylltu.

Mae Efa, merch 16 oed o Ferthyr Tudful, yn honni bod mwy na dim ond negeseuon wedi cyrraedd o 2052 – mae hi wedi cyfnewid lle gyda’i hunan 46 oed o 2052. Wrth i ni ddilyn ei thaith fyw ledled Cymru dros saith niwrnod, mae hi a’i ffrindiau yn eu harddegau mewn cyfyng-gyngor: beth i’w wneud pan fyddwch chi’n wynebu eich dyfodol eich hunan. Beth sydd gan 2052 i'w ddweud wrthon ni, ac ydyn ni’n mynd i wrando?

Gwyliwch GALWAD ar-lein ac ar y teledu (S4C a Sky Arts) o 26 Medi – 2 Hydref 2022

Ar-lein. Yn fyw. Ar y teledu. O Gymru.

DILYNWCH Y STORI

PARTNERIAID

Daethpwyd â thîm GALWAD ynghyd o sawl sector i ffurfio tîm prosiect pwrpasol. Mae Casgliad Cymru yn bartneriaeth Cymru gyfan traws-sector dan arweiniad National Theatre Wales sy'n cynnwys:

Ganolfan Technoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative.

Ein partneriaid cymunedol sy’n adeiladu’r byd yw:

CellB, Citizens Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) ac Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful.

CAST DRAMA 2052
Matthew Aubrey, Andria Doherty, Nitin Ganatra, Boo Golding, Nadeem Islam, Rhoda Montemeyor, Jenna Preece, Alexandria Riley.

CAST BYW 2022
Aisha-Mai Hunte, Ciaran O'Breen, Gabin Kongolo, Meg Lewis, Ifan Coyle, Londiwe Mthembu, Andria Doherty, Rhodri Meilir, Mirain Fflur.

CWMNI IFANC
Alex Stallard, Anna Amalia Coviello, Barney Andrews, Beth Handley, Buddug Roberts, Deane Bean, Gwyn Daggett, Hedydd Ioan, Laurie Thomas, Paul Kaiba, Rha Arayal, Shakira Morka.

TÎM SGWENNU
Megan Angharad Hunter, Emily Burnett, Katie Elin-Salt, Mathew Evans, Ciaran Fitzgerald, Greg Glover, Hanna Jarman, Jamie Jones, Steven Kavuma, Edward Lee, Catherine Linstrum, Fiona Maher, Darragh Mortell, Eric Ngalle Charles, Owen Sheers, Marvin Thompson.

TÎM CREADIGOL
Claire Doherty, Cyfarwyddwr Creadigol a’r Prosiect
Jacob Gough, Cyfarwyddwr Gweithredol
Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Byw, Frân Wen
Kaite O'Reilly, Dramaturg ac Awdwr, Mentor Ysgrifennu
Marc Rees, Artist Arweiniol
Anthony Matsena, Coreograffydd Arweiniol
Lorne Campbell, Mentor Ysgrifennu a Chyfarwyddwr Artistig, NTW
Owen Sheer, Mentor Byw ac Ysgrifennu


Archebu Tocynnau

  Llun Galwad
  Young Company residency at CAT Photo by Mohamed Hassan 12
  Making of Still from TV drama
  Building Worlds header image 3
  GALWAD film crew shooting GALWAD 2052 Photo Kirsten Mc Ternan
  52418445960 c00520be6d c
  52417992871 867edb5bcb c
  52417929486 3c93c0c438 c
  52417918981 93a98b6a50 c
  52418212614 ba834e9154 c
  52434900303 f897ac3211 c
  52434900303 f897ac3211 c
  52433814027 98a321b3be c
  52434321856 a46062b160 c
  52433814302 284cfb194a k
  52433814302 5d46e32f94 c
  52434841848 8df1100ba6 c
  52434726620 08d3ce92d8 c