IMG 8199 3

Nythu

Prosiect cymunedol creadigol sy’n cydweithio â chymunedau ym Mangor

Wrth i ni ymgartrefu yn ein catref newydd - yr Hen Eglwys Santes Fair ar Ffordd Garth - rydym yn bwiradu rhannu'r hyn yr ydym yn ei wneud gyda'r cymunedau ar ein stepen drws.

Ers mis Mai mae rhai o'n hartistiaid arbennig wedi bod yn gweithio'n agos gyda blwyddyn 6 Ysgol Hirael i geisio dal yr hyn sy'n bwysig i bobl ifanc yr ardal.

Bu Llyr Alun, Buddug Roberts a Sioned Medi Evans yn gweithio gyda'r disgyblion i greu 5 darn o waith celf sydd wedi cael eu gosod ar strydoedd Hirael.

Ydych chi wedi gweld nhw?

IMG 8151 2
Posteri
IMG 8212
IMG 8253
IMG 8262
IMG 8199 4