Pay Dd9

Aelodaeth Cwmni Ifanc Frân Wen 2024: Tymor 3

£25.00
P&P:

Mae rhedeg CIFW yn gostus ac rydym yn cael cefnogaeth gan amrywiaeth o gyllidwyr, ond mae angen ychydig o gymorth gan y rhai sy'n cymryd rhan.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £2.50 y sesiwn, neu £25 y tymor.

Mae CIFW yn agored i bawb, a dydyn ni ddim eisiau i’r gost fod yn rhwystr i neb. Felly cysylltwch â ni os hoffech drafod ein rhaglen fwrsariaeth.

Talwch am y tymor cyfan yma ⬇️