Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Fama Nefyn5

FA’MA

Darganfod y storis cudd am eich strydoedd chi.

Teithiau tywys gyda’r nos i brofi Nefyn a’r Bala drwy lygaid pobl ifanc.

Yn wledd o gelf, cerddoriaeth a ffilm, ymunwch â ni ar antur llawn o’r annisgwyl.

Mae’r teithiau yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau annisgwyl sy’n dod â lleisiau’r bobl ifanc yn fyw. Gwyliwch allan am graffiti sialc dros dro sy’n herio lle mae pŵer mewn cymdeithas, portreadau o bobl ifanc mewn mannau annisgwyl a digwyddiad gwib-gwrdd rhwng pobl ifanc a’r gymuned ehangach.

Wedi ei leoli ar strydoedd cudd Nefyn a’r Bala, mae’r profiadau wedi eu greu gan y bobl ifanc mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd a Theatr Derek Williams, gyda chefnogaeth gan Gwynedd Greadigol.

Fama Nefyn1
Fama Nefyn4
Fama Nefyn3
Fama Nefyn2
Fama Nefyn6
Fama Nefyn5
Fama Bala2
Fama Bala1
Fama Bala3
Fama