Screenshot 2022 10 19 at 11 44 47
19.10.22

Teulu #CIFW yn tyfu

Adain newydd o Gwmni Ifanc Frân Wen.

Isho dod i gyd-greu gwaith theatr newydd? Trefnu digwyddiadau celfyddydol amrywiol? Isho’r cyfle i gymdeithasu hefo pobl ifanc sydd hefo’r un math o ddiddordebau a chdi?

Mae Frân Wen yn lansio adain newydd Cwmni Ifanc ar gyfer pobl ifanc 16+ sydd hefo anghenion ychwanegol.

Bydd y Cwmni Ifanc yn cyfarfod bob nos Lun o fis Tachwedd ymlaen (5.30pm - 7pm) ym Mangor.

Nabod rhywun? Isho mwy o fanylion? Cysylltwch â Nia Hâf drwy WhatsApp neu cofrestrwch yma.

Mae'r adain yma yn cael ei gefnogi gan BBC Plant Mewn Angen ac mewn cydweithrediad â Llwybrau Llesiant.

FRANWEN259
FRANWEN185
IMG 7829
Dim Byd tha Chdi Horizontal
Llwybrau Llachar
Llwybrau Llachar 2
Pwy a beth yw #CIFW

Dewch i wybod mwy am ein Cwmni Ifanc...

Mwy