Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
06.02.13

Perfformiadau Gwyn Dy Fyd

Wythnos i heddiw - bydd criw Gwyn dy Fyd yn perfformio yn Hendre Hall, Bangor.

Ydych chi'n barod i fynd ar daith gyffrous? O fyd di-liw i fyd llawn lliw. O'r byd go iawn i fyd chwedlonol...

[caption id="attachment_454" align="alignnone" width="492"]Gwyndyfyd1 Dylunio - Justin Davies[/caption]
Hanes Brenin trist yw ‘Gwyn dy Fyd’. Mae’r holl liw wedi diflannu o Wlad y Gwyn. Tybed oes ffordd i’w gael yn ol?Dyma chwedl newydd a grëwyd gan ddychymyg gwych pobl ifanc Gwynedd, Mon a Chonwy.
Whiter than White performances in Hendre Hall, Bangor -Hendre Hall, Ffordd Aber Rd, bangor LL57 3YP.13 Chwefror - 7.30pm14 Chwefror - 4.00pm a 7.30pmI archebu eich tocynnau - ffoniwch Cwmni'r Frân Wen ar 01248 715 048 / olwen@franwen.com To book your tickets - contact Cwmni'r Frân Wen on 01248 715 048 / olwen@franwen.com @cwmnifranwen#Gwyndyfyd #WhiterThanWhite