Pay Dd6
24.03.21

Llwyfan byd ar gyfer Casgliad Cymru

Mae Frân Wen wedi cael ei ddewis fel rhan o dîm i gymryd rhan mewn gŵyl fydd yn dod â gwyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr, artistiaid a mathemategwyr ynghyd i arddangos creadigrwydd ac arloesedd ar lwyfan y byd.

Mae Casgliad Cymru, dan arweiniad National Theatre Wales, wedi’i ddewis i gyflawni un o’r deg prosiect ar gyfer Festival UK* 2022 y flwyddyn nesaf.
"Nod yr ŵyl yw dod â phobl ynghyd ac arddangos creadigrwydd. Rydyn ni'n gyffrous gyda'r hyn y bydd yn ei olygu i'r sector yng Ngogledd Orllewin Cymru ac yn edrych ymlaen at sicrhau bod yr iaith Gymraeg a lleisiau pobl ifanc Gogledd Cymru yn cael eu cynrychioli a'u dathlu fel rhan o'r digwyddiad proffil uchel hwn," meddai Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.
Mae’r cydweithrediad cenedlaethol wedi ei gomisiynu i fynd ati i gynhyrchu ei brosiect cynhwysol yn llawn.
"Mae hwn yn gyfle euraidd i ni rannu gyda'r byd yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ifanc yng Ngogledd Cymru heddiw. Credwn y gall pawb ddysgu gan bobl ifanc, artistiaid a chymunedau sydd am greu dyfodol newydd," ychwanegodd Gethin."Bydd ein prosiect yn gynhwysol, yn gosod y Gymraeg wrth ei galon ac yn fyd-eang yn ei weledigaeth. Mae Frân Wen yn gweithio ac yn cael eu hysbrydoli gan gymunedau amrywiol sydd yn cael eu tangynrychioli a gall y prosiect hwn ddyrchafu a rhyddhau'r lleisiau hyn i helpu i greu byd mwy cyfartal a lliwgar. "
Mae tîm Casgliad Cymru yn cynrychioli ystod o sefydliadau o’r Ganolfan Technoleg Amgen ym Machynlleth a Jukebox Collective sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd i Frân Wen yng Ngogledd Orllewin Cymru, technolegwyr creadigol ac arloeswyr o Sugar Creative a Clwstwr, newyddiadurwr a threfnydd cymunedol, awdur, gwneuthurwyr theatr ac artistiaid i gynrychiolwyr sefydliadau cenedlaethol: Celfyddydau Anabledd Cymru, National Theatre Wales a Ffilm Cymru.Dywedodd Pryderi Ap Rhisiart, cadeirydd annibynnol bwrdd Frân Wen:
"Mae'n fraint cael gweithio gyda grŵp o bobl hynod o amrywiol ddisgyblaethau, profiadau ac ardaloedd yng Nghymru. Gyda'n gilydd rydym yn benderfynol o sicrhau y bydd prosiect creadigol cenedlaethol ar y raddfa yma yn cynrychioli pobl Cymru ar lwyfan byd-eang. ""Mae'r Gymraeg yn flaenoriaeth sylfaenol i ni a byddwn yn defnyddio'r cyfle hwn i ddathlu a hyrwyddo ei hamrywiaeth a sicrhau bod hynny'n gynrychiolaeth wirioneddol o’r Gymru fodern."
Yn dilyn cam Ymchwil a Datblygu cychwynnol, bydd prosiect Casgliad Cymru yn rhoi’r hwb sydd ei angen i weithwyr llawrydd creadigol, y sector creadigol ehangach ac i leoliadau penodol yng Nghymru sydd wedi cael eu taro'n galed gan y pandemig.Mae manylion llawn holl gomisiynau’r ŵyl yn cael eu cadw dan glo er mwyn caniatáu i’r Timau Creadigol droi eu syniadau’n realiti, ond bydd prosiectau’n mynd â ni o’r tir, i’r môr, i’r awyr a hyd yn oed y gofod, gan ddefnyddio technoleg arloesol a phŵer dychymyg. Cyhoeddir rhaglen yr ŵyl yn ddiweddarach eleni.*Teitl ar-waith