Pay Dd6
12.02.13

Llongyfarchiadau i Llion Lloyd

Llongyfarchiadau i Llion Lloyd, disgybl o Ysgol Tryfan, Bangor.Ei ddyluniad o gafodd ei ddewis i'w ddatblygu mewn i boster ar gyfer cynhyrchiad Gwyn dy Fyd yn Neuadd Hendre 13 + 14 Chwefror.
Hanes Brenin trist yw ‘Gwyn dy Fyd’. Mae’r holl liw wedi diflannu o Wlad y Gwyn. Tybed oes ffordd i’w gael yn ol?Dyma chwedl newydd a grëwyd gan ddychymyg gwych pobl ifanc Gwynedd, Mon a Chonwy.
Hendre Hall, Ffordd Aber Rd, bangor LL57 3YP.13 Chwefror – 7.30pm14 Chwefror – 4.00pm a 7.30pmI archebu eich tocynnau – ffoniwch Cwmni’r Frân Wen ar 01248 715 048 / Gwyndyfyd