Pay Dd6
12.12.12

Gwyn dy Fyd / Whiter than White

Gwyn dy Fyd / Whiter than WhiteGwyn dy Fyd / Whiter than WhiteWyt ti o dan 25? Oes gen ti ddiddordeb mewn Marchnata NEU Sain a Goleuo ? Wyt ti eisiau profiad arbennig gyda’r Fran Wen yn hyrwyddo un o’n cynlluniau fis Ionawr/ Chwefror 2013? Cysyllta â malan@franwen.com erbyn dydd Gwener 7 Ragfyr – Dim ond 5 lle ar ol - Cyntaf i’r felin!
Are you interested in Marketing OR Sound and lighting? Would you like an unique opportunity to work with Fran Wen on a project running January / February 2013? ONLY 5 PLACES LEFT. First come, first served! Contact malan@franwen.
Eisiau gwybod mwy am Gwyn dy Fyd? Want to know more about the project?
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-zW_VAGKGVI&feature=plcp]