Pay Dd6
01.02.13

Gwyn dy Fyd - Cystadleuaeth Gelf

Beth wyt ti'n ei wneud dros y penwythnos?Eisiau ennill tocyn i ti a dau ffrind weld cynhyrchiad 'Gwyn dy Fyd' Chwefror 13 / 14 yn Hendre Hall, Tal y bont? [caption id="attachment_400" align="alignnone" width="547"]'colour picture' Doug88888 Flikr 'colour picture' Doug88888 Flikr[/caption]Am gyfle i ennill, gyrra lun, ffotograff, brawddeg neu bennill (ar thema lliw) i malan@franwen.com erbyn 8 Chwefror.
Does dim rhaid i ti fod yn artist - jest bydd yn greadigol!