Pay Dd6
08.05.18

Gofod: Cofrestru

Amser i chi ddiffinio gofod eich hunain.

Gofod Frân WenRhwng 14 a 25 oed? Dewch i gymryd rhan mewn prosiect aml-gyfrwng cyffrous iawn.Sioe ble bydd pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed yn cael y cyfle i gyd-weithio gydag artistiaid proffesiynol i gynllunio ac adeiladu set fawreddog mewn lleoliad cŵl.Perfformiad cyhoeddus wedi creu gan yr un criw fydd yn cloi Gofod – perfformiad yn seiliedig ar faterion mae’r bobl ifanc yn teimlo’n angerddol dros.https://youtu.be/bp4-KiXjErQA chofiwch na nid pawb sydd â diddordeb mewn perfformio! Dyna pam mae Gofod hefyd yn berffaith i'r rheiny sydd am ddysgu mwy am gefn llwyfan - o sain a goleuo i ddylunio a chreu set - mae yna rôl i bawb.Mae Gofod yn rhan o arlwy Cymryd Rhan gan Frân Wen.DIDDORDEB BOD YN RHAN O GOFOD?I fynegi diddordeb neu am fwy o fanylion:Neges Facebook > Mari Frân Wen Ebost > mari@franwen.com Text/Whats App > 07854 032643
Y GOST£50 yw cost y rhaglen sy'n digwydd dros' 18 sesiwn (llai na £3 y sesiwn).Mae modd talu drwy PayPal neu anfonwch siec i Frân Wen.Os yw'r ffi cofrestru yn broblem, plîs cysylltwch â Mari i drafod ein bwrsariaethau.
Enw'r person sy'n cymryd rhan
AMSERLEN24 Mehefin 1pm - 5pm CYFARFOD CROESO 25 Mehefin 5.45pm - 8.45pm CREU 26 Mehefin 5.45pm - 8.45pm CREU 2 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm CREU 3 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm CREU 9 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm CREU 10 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm CREU 16 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm CREU 17 Gorffennaf 5.45pm - 8.45pm YMARFER 23 Gorffennaf 10am - 6pm YMARFER (sesiwn dwbl) 24 Gorffennaf 10am - 6pm YMARFER (sesiwn dwbl) 25 Gorffennaf 10am - 6pm YMARFER (sesiwn dwbl) 26 Gorffennaf 10am - 6pm YMARFER (sesiwn dwbl)27 Gorffennaf PERFFORMIO (sesiwn dwbl)Efallai bydd newidiadau bach i’r amserlen, i’w cadarnhau’n fuan.BLE?Ar leoliad cyffrous ym Mhenygroes… gwyliwch y gofod!BYSIAUCaernarfon - Penygroes 1, 1N, 1A, T2 & 5APorthmadog - Penygroes 1 & T2