Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
02.03.15

Fi Di Fi

Mae'r tîm artistig ar gyfer prosiect iechyd meddwl Fi di Fi wedi cael ei gyhoeddi.

IMG_0541Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu denu artistiaid mor flaenllaw i'r prosiect - rhai sy'n gyfarwydd iawn â gweithio gyda'r cwmni ac eraill sy'n wynebau newydd sy'n wych. Yr artistiaid ydi Cêt Haf, Branwen Haf, Catrin Mara, Martin Thomas, Erin Madocks, Gruff Ab Arwel ac Osian Williams.Bydd y prosiect peilot yma yn cynnal sesiynau yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog yn ystod mis Mawrth.Nod ac amcan y prosiect:▪ Gwella dealltwriaeth o hunan les▪ Annog empathi ymysg cymheiriaid▪ Datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol▪ Adnabod y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant▪ Mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant