Pay Dd6
14.06.17

Ffi Cofrestru Sbectol Haul

Gyda chefnogaeth gan artistiaid Frân Wen, mae Sbectol Haul yn gyfle i chi greu a pherfformio darn o theatr proffesiynol ar feysydd yr Eisteddfod Genedlaethol, Maes B a gŵyl gelfyddydau ieuenctid Gŵyl Grai yn Llandundo.
Pris
Cost llawn £50.00 GBPCost Byw a Bod £30.00 GBP
Enw'r cyfranogwr / Name