Pay Dd6
09.01.13

Eisiau profiad Marchnata / Sain a Goleuo ?

Prosiect Gwyn Dy Fyd - Whiter than White Project
Image
Llun - Fuzzy Gerdes (Flikr) dan drwydded Creative Commons
Wyt ti o dan 25? Oes gen ti ddiddordeb ym maes Marchnata neu Sain a Goleuo ?
Wyt ti eisiau profiad arbennig gyda'r Frân Wen yn hyrwyddo un o’n cynyrchiadau fis Ionawr/ Chwefror 2013? I sicrhau lle neu am ragor o wybodaeth cysyllta â malan@franwen.com
Cefndir Gwyn dy Fyd2
Are you interested in Marketing or Sound and lighting? Would you like an unique opportunity to work with Frân Wen on a theatre project running January / February 2013?
For more information contact malan@franwen.com