Pay Dd6
14.05.14

Dod i wybod mwy am Caryl Burke ...

SGRIPT Enw’r ddrama1. Yr Âst ar 'i fraichMewn brawddeg, am be mae'r ddrama?2. Myfyrdodau tair merch mewn caffi.Beth ydach chi wedi gael allan o'r broses?3. Yn ystod y broses dwi wedi dod yn fwy hyderus yn ysgrifennu ac wedi dysgu technegau i ysgrifennu monolgau a deialogau sydd tu allan i fy 'comfort zone'. Pam sgwennu i'r llwyfan?4. Dwi wedi gwneud rhywfaint o actio ac yn awyddus i ddysgu mwy am y broses o ysgrifennu. Dwi hefyd yn hoff iawn o fynd i'r theatr ac yn mwynhau gwaith Aled Jones Williams, felly roedd hi'n brofiad gwych cael gweithio a dysgu ganddo.Hoff ddramodwr/gwaith?5. Dennis Kelly, Love and MoneySut fath o waith wyt ti eisiau ei weld ar y llwyfan yn y dyfodol?6. Yn y dyfydol, fyswn i'n hoffi gweld darnau o theatr sydd yn cyfuno gwahanol fathau o gyfryngau megis ffilm a thafluniadau.Sut brofiad oedd gweithio gydag Aled Jones Williams i ddatblygu'r sgriptiau?7. Profiad gwych! Dwi wedi mwynhau gwaith Aled ac roedd hi'n brofiad hollol unigryw cael ei adborth o am yr hyn roeddwn wedi ysgrifennu.Sut brofiad fydd clywed dy waith yn cael ei ddarllen gan actorion am y tro cyntaf?8. Dwi'n edrych ymlaen cael clywed adborth yr actorion yn ogystal â chlywed y gwaith yn cael ei ddarllen. Mae'n ddiddorol dysgu mwy am y broses o greu theatr o'r ysgrifennu i'r llwyfannu, ac yn anhygoel cael actorion proffesiynol yn darllen fy ngwaith i!