Pay Dd6
23.10.14

Dechrau dyfeisio Shabŵm

Shabwm_Transparent

Cynhyrchiad diweddaraf y Frân Wen yw Shabŵm.Yn y flwyddyn newydd, bydd Cwmni’r Frân Wen yn teithio’r cynhyrchiad. Bydd y perfformiad yn fenter arbrofol yn cyfuno gwyddoniaeth creu sain gyda chreadigrwydd cyfansoddi cerddoriaeth.Dyma gynhyrchiad sydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd gyda disgyblion a staff Ysgol Y Graig, Ysgol Llanfairpwll ac Ysgol Llaingoch mewn cydweithrediad gyda’r tîm creadigol. Bydd pob ysgol yn cael cyfle i ddilyn datblygiad y gwaith yn ystod y cyfnod dyfeisio. Mae’n addas ar gyfer plant 7 i 11 oed a bydd ar gael i’w pherfformio yn eich ysgol chi!Tîm CreadigolIola Ynyr Cyfarwyddwraig Artistig, Cwmni’r Frân WenOwain Llyr Edwards ActorLeisa Mererid ActorGruff ab Arwel CyfansoddwrLois Prys Cynllunydd