Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
19.09.16

Cymryd rhan yn Sbri 3

insta-cofrestruDiddordeb bod yn rhan o Sbri 3?Yn dilyn llwyddiant ysgubol Sbri! a Sbri 2! dyma’ch cyfle i gymryd rhan ym mhennod olaf y sioe gerdd Sbri!Yn dilyn cyfres o ymarferion bydd Sbri 3! yn cael ei pherfformio yn Galeri, Caernarfon ar y 19eg a’r 20fed o Ragfyr.Cyfle gwych i gael hwyl, cymdeithasu, hyfforddiant canu, actio a dawnsio a chael profiad bythgofiadwy o fod yn rhan o sioe gerdd arbennig!Agored i bobl ifanc o flwyddyn 8 i fyny at 25 oed.* Cynhelir ymarferion wythnosol bob nos Lun (6pm - 8pm) yng Nghaernarfon o 3ydd Hydref ymlaen.Ffi: £50Llenwch y ffurflen syml yma i fynegi eich diddordeb.Powered by 123ContactForm | Report abuse