Pay Dd6
19.06.13

Cyfle unigryw!

[caption id="attachment_99" align="alignleft" width="199"]Gwefan Fran Wen Gwefan Fran Wen[/caption]PitsioO dan 25?Eisiau datblygu syniad yn berfformiad?Bydd cyfres o weithdai (AM DDIM) gydag artistiaid proffesiynol yn dechrau yn y GALERI dydd Sadwrn. Yna, 13 Gorffennaf, byddi'n cyflwyno dy syniadiau o flaen panel o arbennigwyr -Nic Parri, Stifyn Parri, Llyr Evans, swyddogion Cyngor Celfyddydau Cymru, Iola Ynyr a Mari Emlyn ynghyd â chynulleidfa gyhoeddus.Bydd y pitsh sy'n cael ei ddewis yn cael ei ddatblygu gan Gwmni’r Frân Wen a Galeri yn y gobaith o gael ei lwyfannu yn Hydref 2013 / Gwanwyn 2014. I sicrhau lle, ffonia ni ar 01248 715 048.