Pay Dd6
25.02.14

Creu graffiti / Creating graffiti

Dim ond 4 diwrnod i fynd! Mae'r criw wedi bod yn brysur yn creu graffiti gyda Andy Birch fore heddiw. Mae perfformiad 7pm ddydd Gwener wedi gwerthu allan bellach. I archebu lle ym mherfformiad 3pm ebostiwch malan@franwen.com neu ffoniwch ni ar 01248 715 048.BOCSYS8 BOCSYS12 BOCSYS13 BOCSYS15