Pay Dd6
08.03.18

Creadigrwydd?

Beth yw creadigrwydd a sut allwn ni fanteisio arno ar lawr y dosbarth?

Creadigrwydd?Mae Edau, y rhwydwaith celfyddydau ac addysg yng Ngogledd Cymru, gyda chefnogaeth Frân Wen, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i athrawon cynradd Gogledd Cymru'r mis Mawrth yma.Bydd cyfraniad o £100 ar gael i'r ysgolion er mwyn helpu gyda chostau llanw.Bwriad y gweithgareddau AM DDIM yw deffro'r dychymyg, meithrin hyder ac i ddathlu creadigrwydd.LLEOLIADAU 21 Mawrth - Plas Heli, Pwllheli 22 Mawrth - Neaudd y Dref, Llangefni 23 Mawrth - Theatr Clwyd, Wyddgrug9.30am - 3.15pm gyda chinio.Diddordeb? Ebostiwch mari@edau.cymru