Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
18.04.13

Cornel Celf - Gwyn

Dros yr wythnosau diwethaf, mae plant ysgolion cynradd yng Ngwynedd, Môn a Chonwy wedi bod yn gyrru gwaith i mewn i’n Cystadleuaeth Gelf Gwyn (cyst. ar thema – Lliw) i gyd-fynd a’n cynhyrchiad diweddaraf ‘GWYN’ gyda Bryn Fôn a Rhodri Sion. Yr artist Elfyn Lewis fydd yn beirniadu’r cynnyrch mewn ychydig wythnosau. Byddwn yn gwobrwyo unigolyn ac ysgol. Mae llawer o waith Celf wedi dod i law – i gyd yn llawn dychymyg. Mae wir wedi bod yn hyfryd derbyn yr holl gynnyrch lliwgar yn y swyddfa. Fe fyddwn ni’n arddangos y gwaith yma ar ein blog yn yr wythnosau nesaf.DSC00001 DSC00002 DSC00003 DSC00004 DSC00005DSC00007 DSC00008 DSC00009 DSC00010 DSC00011 DSC00012 DSC00013 DSC00014 DSC00015 DSC00016 DSC00017 DSC00018 DSC00001 DSC00002 DSC00003 DSC00004 DSC00005 DSC00006 DSC00007 DSC00008 DSC00009 DSC00010