Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
07.11.13

Carwyn nes at adre

Dim Diolch actor Carwyn Jones

Mae’r actor Carwyn Jones yn dychwelyd yn ôl i Fôn i berfformio Dim Diolch am y tro cyntaf heddiw (dydd Iau, 7 Tachwedd).Yn enedigol o Lanfairpwll, mae Carwyn, 33 oed, wedi byw yn Llundain a Penarth ers dros ddeng mlynedd: “Mae hi wastad yn braf cael dod adre i weithio, cyfle da i ddal fyny efo ffrindiau a theulu.”Mae Carwyn yn chwarae rhan y gwyddonydd Americanaidd hunanddysgedig George Price, y cyntaf i fynegi anhunanoldeb mewn hafaliad mathemategol, yn y ddrama Dim Diolch sy’n cael ei berfformio yn Railway Club, Caergybi heno am 7pm.Dywedodd Carwyn: “Fel y rhan fwyaf o bobl, doeddwn i byth wedi clywed am George Price, ond pan ddarllenais y sgript cefais fy rhyfeddu. Roedd blynyddoedd o flaen ei oes ac yn athrylith go iawn, ond ni chafodd y gydnabyddiaeth yr oedd yn ei haeddu. Cofiwch fod hwn yn ddyn a ddylanwadodd ar y bom atom, therapi ymbelydredd canser a chynllunio drwy gymorth cyfrifiadur!Ychwanegodd: “Wrth i ni archwilio stori’r dyn, ei waith a’r cymhelliad wrth wraidd caredigrwydd, cawn ddarlun eglur o’r bersonoliaeth gymhleth ac amlhaenog hon. Mae portreadu cymeriad fel George yn freuddwyd i mi fel actor.”“Dwi’n cael cyfle arall i ddod yn ôl cyn diwedd y mis wrth fod Dim Diolch yn cael ei perfformia yn Neuadd Eglwys Cyngar Sant Llangefni ar y 25ain o Dachwedd.”I gael tocynnau, ffoniwch 01248 715 048 neu ewch i www.franwen.com.