Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
28.02.14

BOCSYS - Barn Cynulleidfa

BOCSYS16Cyffrous! Mae perfformiad 1af BOCSYS wedi bod b'nawn heddiw ... Dyma farn y gynulleidfa"The play certainly got me thinking" "Diddorol dros ben a gwreiddiol. Rydych wedi meddwl tu allan i'r BOCS! Roedd pob agwedd o'r p'nawn yn ddiddorol a mwynheais bopeth." "Diolch am wneud i rywun feddwl""Pob canmoliaeth i'r actorion ifanc a llawer o ddiolch i Cwmni Fran Wen am fod yn gymaint o gefnogaeth iddynt."