Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

FRANWEN315
08.02.19

Anweledig yn estyn allan

Anweledig Ffion DafisRydym wastad yn ymdrechu i wneud ein gwaith mor hygyrch i gynifer o bobl â phosib. Nid yw Anweledig yn eithriad.Yn ogystal ag adnoddau addysgol ac adnoddau i ddysgwyr Cymraeg, am y tro cyntaf i ni fel cwmni, rydym yn cynnig perfformiadau dehongliad Iaith Arwyddion Prydain (BSL) byw ym mhob lleoliad.Dyma enghraifft o’r hyn rydym yn ei gynnig:Iaith Arwyddion Prydain (BSL)https://youtu.be/zEi6P0CixPgMae un perfformiad ym mhob lleoliad wedi ei ddehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain byw (BSL):Pontio, Bangor: Nos Wener, 22 Chwefror, 7.30pm Canolfan Celfyddydau Aberystwyth: Nos Fercher, 6 Mawrth, 7.30pm Theatr y Sherman, Caerdydd: Nos Fawrth, 12 Mawrth, 7pm Theatr Ffwrnes, Llanelli: Nos Fawrth, 19 Mawrth, 7.30pm Stiwt, Rhosllanerchgrugog: Nos Fawrth, 26 Mawrth, 7.30pmDysgwyr Cymraeg
  • Pecyn dysgwyr ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ddysgwyr Cymraeg – yn cynnwys crynodeb o’r golygfeydd a geirfa.
  • Sgript yn cael ei chyhoeddi yn y rhaglen swyddogol (ar gael i’w brynu cyn y sioe).
  • Sgyrsiau anffurfiol arbennig i ddysgwyr.
Sgyrsiau cyn sioe:Pontio, Bangor 22.02.2019 Sgwrs cyn sioe 6.30pm Perfformiad 7.30pmCanolfan Y Celfyddydau Aberystwyth 06.03.2019 Sgwrs cyn sioe 6.30pm Perfformiad 7.30pmFfwrnes, Llanelli 19.03.2019 Sgwrs cyn sioe 6.30pm Perfformiad 7.30pmStiwt, Rhosllanerchrugog 26.03.2019 Sgwrs cyn sioe 6.30pm Perfformiad 7.30pm