Datblygu Artistiaid Baner2024

Fy Arddegau Radical

Artistiaid efo dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant

Galwad cyhoeddus

Ydych chi'n artist gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, yn barod i ail-ymgysylltu â'ch hunan fel person ifanc radical? Ydych chi eisiau herio rhagfarn ar sail oedran a'r cwestiwn ynghylch pwy sy'n cael bod yn radical? Rydym yn chwilio am artistiaid sydd am dorri’n rhydd o gyfyngiadau artistig a chofleidio eu gwir hunain, radical.

Beth sydd o ddiddordeb i ni?

  • A oes stori y byddech chi fel person ifanc radical eisiau ei hadrodd?
  • Sut byddech chi fel person ifanc radical yn anghofio neu'n herio popeth rydych chi'n ei wybod heddiw?
  • A fyddech chi fel person ifanc radical yn creu darn o waith y teimlwch na allwch ei wneud am ba bynnag reswm, neu i'r gwrthwyneb?

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 20 + mlynedd o brofiad?

Rydym yn chwilio am syniadau gan artistiaid proffesiynol sydd â chefndir cyfoethog ac amrywiol yn y celfyddydau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: Gwneuthurwyr a Chrëwyr, Awduron, Cyfarwyddwyr, Perfformwyr.

Canllawiau Cyflwyno

I gyflwyno'ch cais ar gyfer Fy Arddegau Radical:

  • Cynnig byr heb fod yn fwy na 500 o eiriau yn amlinellu eich cysyniad.
  • Myfyrdod byr ar eich profiad o wrthryfela yn eich arddegau a sut y gallai lywio eich ymarfer artistig heddiw.
  • Enghreifftiau o waith blaenorol sy'n arddangos eich arbenigedd a'ch arloesedd yn y celfyddydau. Gall hyn fod yn CV, gwefan neu ddolenni i waith.

Bydd 3 artist yn cael eu dewis a'u talu £1,500 i ddatblygu eu gwaith i gam triniaeth. Mae’r ffi yn cynnwys amser gyda Chyfarwyddwr Artistig a Chynhyrchydd Frân Wen. Bydd un artist yn cael ei ddewis i fynd â’i syniad i gam nesaf comisiwn fydd yn cael ei dalu yn unol â chanllawiau ITC / WGGB.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 30 Medi 2024.

Anfonwch eich cais at artist@franwen.com

Mae'r negeseuon e-bost yn cael eu monitro gan Gethin Evans (Cyfarwyddwr Artistig), Nia Jones (Cyfarwyddwr Gweithredol), Ceriann Williams (Cynhyrchydd Cyswllt) ac Olwen Williams (Swyddog Gweinyddol).

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod pawb yn gallu manteisio ar y cyfle. Wrth gofrestru diddordeb byddwch yn cael cyfle i nodi unrhyw anghenion mynediad.

Rydym yn gwmni sy'n creu gwaith yn y Gymraeg ac rydym yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr a dysgwyr newydd.