Pay Dd6
01.06.19

#StoriSteddfod

Eich geiriau. Eich stori.

Roedd Elin yn teimlo braidd yn bôrd...Dyma ganlyniad #StoriSteddfod eleni - diolch i bawb ddaeth draw i'r bwth 'sgwennu yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019.https://youtu.be/R5FkQrXgVbEDiolch i Mared Llewelyn am roi'r stori at ei gilydd, i Carwyn Jones am ei ddarllen ac i bawb am gyfrannu.Tybed beth fydd bwth Frân Wen yn creu'r flwyddyn nesa'?[gallery link="file" columns="4" ids="4123,4122,4121,4120,4119,4118,4117,4116,4115,4114,4113"]