This is the final public testing site of our new website. Let us know what you think!

FRANWEN315
28.09.17

Catrin yn dychwelyd i'r Bala

MAE'R actor Catrin Mara yn dychwelyd i'w chynefin fis Hydref yma ar gyfer drama newydd sy'n adrodd stori wir merch ifanc o Bwllheli sy'n brwydro canser.CatrinMaraBydd Catrin, a aned yn Llanuwchllyn ger Y Bala, yn perfformio yn Neuadd Buddug gyda Mwgsi, cynhyrchiad theatr sy'n seiliedig ar flog ar-lein didwyll Megan Davies wrth iddi gofnodi ei brwydr gyda'r afiechyd.Ym Mehefin 2015 fe newidiodd bywyd Megan am byth pan cafodd wybod ei bod yn dioddef o Hodgkin Lymphoma, math o ganser.Roedd y ferch ddeunaw oed yn mwynhau cymdeithasu efo'i ffrindiau fel unrhyw ferch arall o'r un oed ac ar fin gorffen ei blwyddyn olaf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.Dwy flynedd yn ddiweddarach, gyda Megan bellach wedi goroesi’r driniaeth ac yn rhydd o gancr, mae ei stori wedi ei addasu i'r theatr gan Frân Wen.IMG_9498Mae Catrin, sydd bellach yn byw yng Nghaernarfon, yn edrych ymlaen i berfformio yn Y Bala: "Dwi heb berfformio yn Neuadd Buddug ers ro'n i'n coleg felly dwi'n edrych 'mlaen i fynd yn ôl i berfformio i gynulleidfa fy ardal."Mae gen i lot o atgofion melys o eistedd yn gwylio ffilmiau efo fy ffrindiau yn Neuadd Buddug - roedd pobl yn smocio yno ac roedd toriad hanner amser i nôl hufen iâ. Dyddiau da."Yn ymuno a Catrin ar y llwyfan bydd yr actorion Mirain Fflur a Ceri Elen, gyda'r cyfarwyddwr Iola Ynyr o Frân Wen yn clymu'r sioe at ei gilydd. Mae hi'n addo "drama creulon o onest ond llawn hiwmor tywyll."Mae Mwgsi wedi ei sgwennu gan yr awdur a dramodydd Manon Steffan Ros.Mwgsi Neuadd Buddug, Y Bala Dydd Mercher, 25 Hydref, 7.30pm 01758 704088