Pay Dd6
27.12.16

2016 mewn lluniau

[caption id="attachment_2225" align="alignright" width="1024"]Enwebiad i Drych yng Ngowbrau Theatr Cymru IONAWR // Enwebiad i'r awdur Llyr Titus am Drych yng Ngwobrau Theatr Cymru[/caption]
[caption id="attachment_2301" align="alignright" width="683"]theatr, cymraeg, plant, sioe CHWEFROR // Taith Gogledd Gorllewin Cymru o Dilyn Fi yn cychwyn[/caption]
[caption id="attachment_2891" align="alignright" width="450"] MAWRTH // Cychwyn Stiwdio Frân Wen 3, yn gweithio ar greu pecyn brandio i Stamp (prosiect adfywio Caernarfon)[/caption]
[caption id="attachment_2399" align="alignright" width="625"]theatr cymraeg, iechyd meddwl, celfyddydau, arts, mental health EBRILL // Fi Di Fi yn Ysgol Glan y Môr. Prosiect theatr celfyddydau iechyd meddwl.[/caption]
[caption id="attachment_2429" align="alignright" width="1024"]theatr, celf, art, theatre, fran wen MAI // Ryffians, prosiect cyfranogi aml-gelfyddydol a thraws genedlaethol ar y cyd â Theatr Genedlaethol Cymru a Age Cymru Gwynedd a Môn[/caption]
[caption id="attachment_2545" align="alignright" width="565"] MEHEFIN // Ar y Stryd yn cychwyn, prosiect cyfranogi pobl ifanc yn defnyddio strydoedd Gogledd Cymru fel ysbrydoliaeth i greu 4 digwyddiad unigryw mewn un diwrnod.[/caption]
[caption id="attachment_2895" align="alignright" width="959"] GORFFENNAF // 7aith - prosiect perfformio stryd arloesol i ymwelwyr Gwynedd[/caption]
[caption id="attachment_2896" align="alignright" width="1024"] AWST // Theatr Unnos yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni - 20 awr i greu darn o theatr gwreiddiol![/caption]
[caption id="attachment_2897" align="alignright" width="1024"] MEDI // Rhagddangosiad o Anweledig 2 a 3 yn Pontio Bangor.[/caption]
[caption id="attachment_2812" align="alignright" width="1002"] HYDREF // Sgript cynta' Mwgsi yn cael ei chyflwyno gan Manon Steffan Ros. Drama heriol, gonest am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn ddynes ifanc sy’n byw gyda chancr. Teithio Hydref 2017.[/caption]
[caption id="attachment_2898" align="alignright" width="1024"] TACHWEDD // Ar ôl 100 perfformiad, mae taith Dilyn Fi yn dod i ben.[/caption]
[caption id="attachment_2899" align="alignright" width="1024"] RHAGFYR // Diweddglo disglair a llachar i'r flwyddyn - tair perfformiad o Sbri 3 ar lwyfan Galeri, Caernarfon[/caption]