Fi Di Fi

Fi Di Fi

Annog pobl ifanc i ddefnyddio y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant.

Prosiect iechyd a lles celfyddydol.

Defnyddio’r celfyddydau i annog pobl ifanc i ddeall pwysigrwydd lles yw thema Fi Di Fi, rhaglen sy’n cael ei redeg gan Frân Wen.

Mae’r prosiect yn cyflwyno artistiaid i mewn i ysgolion er mwyn cynnal gweithdai rhyngweithiol sy’n mynd i’r afael ar faterion fel hyder, lles ac iechyd.

“Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn ymwybodol o bwysigrwydd iechyd meddwl felly rydym yn defnyddio amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol megis dawns, cerddoriaeth ac actio i helpu cyflwyno’r neges,” meddai Mari Morgan o Frân Wen.

“Rydym yn cyd-weithio’n agos gyda ysgolion a disgyblion er mwyn eu hannog i siarad am eu teimladau eu hunain ac i empatheiddio ag eraill.”

Ychwanegodd Mari: “Rydym yn awyddus i gael y neges allan yno. Mae cymaint o bwysau ar bobl ifanc y dyddiau yma, gyda chyfryngau cymdeithasol ac arholiadau. Mae ymarfer y meddwl yr un mor bwysig ag ymarfer y corff.”

Nod ac amcanion.

• Gwella dealltwriaeth o hunan lês
• Annog empathi ymysg cymrheiriaid
• Datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol
• Adnabod y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant
• Mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant