Llwybrau Llachar 2

Llwybrau Llachar

Datblygu to newydd o artistiaid ifanc gydag anghenion arbennig.

Wedi ei ariannu gan BBC Plant Mewn Angen, mae Llwybrau Llachar yn brosiect aml-gelfyddydol gan gwmni theatr Frân Wen sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc gydag anghenion ychwanegol i gydweithio yn ddwys gydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu eu crefft.

Nod Llwybrau Llachar yw datblygu hyder a chysylltiadau cymdeithasol y bobl ifanc tra hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o'u potensial - ein cyfrifoldeb ni fel cwmni yw cynnig pob cefnogaeth gan sicrhau awyrgylch creu diogel i sicrhau llwyddiant.

Hanfod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl ifanc wireddu eu dyheadau creadigol. Y bobl ifanc sy’n arwain ar bob penderfyniad gan gynnwys y ffurf ar gelfyddyd yr hoffent ei ddatblygu a’r artistiaid yr hoffent gydweithio â hwy.
Nia Hâf, Cyfarwyddwr Cwmni Ifanc Frân Wen
Llwybrau Llachar 2
FQO3kz EWUAQ0 TZV
Screenshot 2022 07 14 at 12 40 52
Noson Dathlu Llwybrau Ll1
Llwybrau Llachar
Llwybrau Llac Cat Soph4
Llwybrau Llachar Amber1
Llwybrau Llachar4