Llwybrau Llachar

Llwybrau Llachar

Datblygu to newydd o artistiaid ifanc gydag anghenion arbennig.

Wedi ei ariannu gan BBC Plant Mewn Angen, mae Llwybrau Llachar yn brosiect aml-gelfyddydol gan gwmni theatr Frân Wen sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc gydag anghenion ychwanegol i gydweithio yn ddwys gydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu eu crefft.

Nod Llwybrau Llachar yw datblygu hyder a chysylltiadau cymdeithasol y bobl ifanc tra hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o'u potensial - ein cyfrifoldeb ni fel cwmni yw cynnig pob cefnogaeth gan sicrhau awyrgylch creu diogel i sicrhau llwyddiant.

Llwybrau Llachar

Diddordeb ymuno â chriw Llwybrau Llachar?

'Da ni'n cyfarfod bob dydd Sadwrn ym Mangor.

Llenwch y ffurflen yma i ddatgan diddordeb ymuno.

Hanfod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl ifanc wireddu eu dyheadau creadigol. Y bobl ifanc sy’n arwain ar bob penderfyniad gan gynnwys y ffurf ar gelfyddyd yr hoffent ei ddatblygu a’r artistiaid yr hoffent gydweithio â hwy.
Nia Hâf, Cyfarwyddwr Cwmni Ifanc Frân Wen