Datblygu Artistiaid Baner

Rhaglen Datblygu Artistiaid Theatr Newydd 2022

Rhaglen datblygu artistiaid i archwilio dulliau newydd i hoelio sylw cynulleidfaoedd theatr.

Gan adeiladu ar lwyddiant ein rhaglen ‘sgwennwyr newydd llynedd, rydym wedi ymuno eto gyda Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, i ddatblygu artistiaid theatr dan 30 oed.

Rydym eisoes wedi comisiynu tri darn newydd o waith o raglen 2021, felly mae’n gyffrous ein bod ni'n gallu ymestyn rhaglen eleni i wneuthurwyr theatr o bob disgyblaeth.

Eleni bydd ffocws arbennig ar dechnoleg a theatr awyr agored. Bydd y cyfle yn cynnig hyfforddiant, mentoriaeth, datblygiu rhwydwaith newydd a’r cyfle i rannu gwaith yn yr Eisteddfod 2022.

TYNEWYDD69
TYNEWYDD3
TYNEWYDD4
TYNEWYDD8
TYNEWYDD11
TYNEWYDD19
TYNEWYDD22
TYNEWYDD27
TYNEWYDD42
TYNEWYDD46
TYNEWYDD49
TYNEWYDD50